Poznámky o používaní

Okrem tejto Príručky si prečítajte aj časť „Poznámky o používaní“ v Návode na spustenie (dodáva sa).

  • Ak chcete používať vstavaný blesk fotoaparátu/videokamery, odstráňte z nej prijímač tejto jednotky.
  • Počas vykonávania záznamu sa môžu nahrať aj zvuky súvisiace s prevádzkou a manipuláciou s fotoaparátom/videokamerou alebo objektívom. Ak sa tejto jednotky počas vykonávania záznamu dotknete, v rámci záznamu sa nahrá aj tento zvuk.
  • Ak blízko mikrofónu (jednotky na zachytávanie zvuku) umiestnite počas nahrávania slúchadlá, môže sa vyskytnúť efekt krikľavého zvuku (akustická spätná väzba). Ak k tomu dôjde, umiestnite slúchadlá čo najďalej od mikrofónu alebo znížte hlasitosť slúchadiel.
  • Nedržte fotoaparát/videokameru len za prijímač. Prijímač sa môže poškodiť alebo môže spadnúť fotoaparát/videokamera.
  • Pred prenášaním prijímača odstráňte prijímač z fotoaparátu/videokamery, namontujte ho na dodaný držiak s ochranou konektora a uložte ich spolu do dodaného vrecka, aby ste chránili konektor pätky pre rôzne rozhrania pred poškodením.
  • Ak nebudete prijímač používať, zasuňte konektor pätky pre rôzne rozhrania do držiaka s ochranou konektora kvôli ochrane pred poškodením.
  • Pri používaní mikrofónu pri nízkej teplote výkon batérie poklesne v porovnaní s používaním pri štandardnej teplote (25 °C), preto sa prevádzkový čas skráti.
  • V prípade rádiového rušenia počas používania prijímača zastavte používanie funkcie bezdrôtovej siete.
    Rádiové rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia s dôsledkom nehody.