Nabíjanie prijímača

Ak chcete nabiť vstavanú batériu prijímača, pripojte prijímač k počítaču.

 1. Vypnite prijímač.

  Ak je prijímač zapnutý, nabíjanie nie je možné.

 2. Otvorte kryt konektora a prijímač pomocou mikro USB kábla pripojte k zapnutému počítaču.

  Indikátor napájania sa rozsvieti na oranžovo.

  Kryt konektora

  Mikro USB kábel

  Indikátor napájania

 3. Po dokončení nabíjania odpojte mikro USB kábel medzi prijímačom a počítačom.

  Počkajte, kým indikátor napájania zhasne, čo znamená dokončenie nabíjania (batéria je úplne nabitá).

Poznámka

 • Počas nabíjania batérie prijímač nezapínajte. Ak prijímač počas nabíjania zapnete, prijímač bude pripravený na napájanie a prestane nabíjať.

 • Prijímač nepripájajte k počítaču vyvíjaním sily na prijímač. Môže dôjsť k poškodeniu prijímača alebo počítača.

 • Ak pripojíte prijímač k notebooku, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania striedavým prúdom (AC), batéria v notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte prijímač dlho pripojený k počítaču.

 • Nabíjanie batérie alebo pripojenie k prispôsobeným alebo ručne poskladaným počítačom nie je garantované. V závislosti od používaného USB zariadenia nemusí funkcia nabíjania správne fungovať.

 • Nie je garantovaná prevádzka v spojení so všetkými počítačmi.