Pripevnenie mikrofónu na odev

Mikrofón si pripevnite na odev.

Poznámka

  • Pred pripevnením mikrofónu na odev dostatočne nabite vstavanú batériu mikrofónu.

  1. Pripevnite mikrofón na požadovanom mieste na odeve, napríklad na náprsné vrecko; použite na to sponu.

    Pripevnite ho na mieste, ktoré najlepšie vyhovuje na nahrávanie alebo zvukovým podmienkam.

Poznámka

  • Ak používate elektrickú zdravotnícku pomôcku, ako je kardiostimulátor, nepripájajte mikrofón k svojmu odevu, ako je náprsné vrecko alebo vnútorné vrecko. Používanie mikrofónu v blízkosti zdravotníckej pomôcky môže na zariadenie nepriaznivo vplývať.