Významy svetelných indikátorov

Svetelné indikátory svietia, blikajú alebo zhasnú podľa stavu zariadení a komunikácie nasledovne.

Indikátor napájania

Stav Prijímač Mikrofón
Práve sa zaplo napájanie. Svieti na zeleno Svieti na zeleno
Vytvorilo sa pripojenie a zvuk sa dá čisto nahrávať. Svieti na zeleno Svieti na zeleno
Prijímač je vypnutý. Zhasne Svieti na zeleno
Mikrofón je vypnutý. Svieti na zeleno Zhasne
Zvuk sa prerušil kvôli zlým podmienkam na komunikáciu. Svieti na zeleno Svieti na zeleno
Vstavaná batéria sa čoskoro vybije. Bliká na oranžovo Bliká na oranžovo
Batéria sa nabíja a napájanie je pritom vypnuté. Svieti na oranžovo Svieti na oranžovo

Kontrolka LINK

Stav Prijímač Mikrofón
Práve sa zaplo napájanie. Pomaly bliká na modro (pohotovostný režim)*1 *2 Pomaly bliká na modro (pohotovostný režim)*1 *2
Vytvorilo sa pripojenie a zvuk sa dá čisto nahrávať. Svieti na modro Svieti na modro
Prijímač je vypnutý. Zhasne Pomaly bliká na modro (pohotovostný režim)*1
Mikrofón je vypnutý. Pomaly bliká na modro (pohotovostný režim)*1 *2 Zhasne
Zvuk sa prerušil kvôli zlým podmienkam na komunikáciu. Rýchlo bliká na modro Rýchlo bliká na modro
Batéria sa nabíja a napájanie je pritom vypnuté. Zhasne Zhasne

*1 Ak bude tento stav trvať 5 minút, aktivuje sa funkcia automatického vypnutia napájania. Napájanie vypnite a potom ho znova zapnite.

*2 Kým je prijímač v režime RCVR, funkcia automatického vypnutia napájania je neaktívna.