Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidsmodus)

U kunt omgevingsgeluid horen via de microfoons die in de linker/rechter oorschelp van de headset zijn opgenomen terwijl u geniet van muziek.

De omgevingsgeluidsmodus activeren

Druk herhaaldelijk op de -knop op de linker oorschelp terwijl de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld.

De instelling van de omgevingsgeluidsmodus wijzigen

U kunt schakelen tussen de normale modus en de stemmodus (instellingen van de omgevingsgeluidsmodus) door de smartphone (met de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd) en de headset via de Bluetooth-functie te verbinden.

Normale modus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het omgevingsgeluid alsof u geen headset draagt.

Stemmodus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het geluid (zoals omroepberichten in de trein) dat u wilt horen.

De omgevingsgeluidsmodus deactiveren

Druk herhaaldelijk op de -knop op de linker oorschelp tot de ruisonderdrukkingsfunctie in- of uitgeschakeld is. Bij elke druk op de knop wijzigt de functie als volgt:

U hoort telkens een gesproken bericht dat u meldt dat de functie gewijzigd is.


De omgevingsgeluidsmodus: AAN

De ruisonderdrukkingsfunctie/de omgevingsgeluidsmodus: UIT

De ruisonderdrukkingsfunctie: AAN

Hint

  • Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluid zelfs wanneer u de omgevingsgeluidsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
  • Als u de headset niet correct draagt, werkt de omgevingsgeluidsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
  • De instelling van de omgevingsgeluidsmodus die via de app "Sony | Headphones Connect" is gewijzigd, wordt opgenomen in de headset. U kunt naar muziek luisteren met de opgenomen instelling van de omgevingsgeluidsmodus, ook als u de headset verbindt met andere apparaten waarop de app "Sony | Headphones Connect" niet is ge├»nstalleerd.

Opmerking

  • Wanneer de omgevingsgeluidsmodus ingeschakeld is, kan het geruis van de wind afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen. Wijzig in dat geval de normale modus naar de stemmodus met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
    Als het geruis van de wind duidelijk hoorbaar blijft, dient u de omgevingsgeluidsmodus uit te schakelen.