De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset. Blijf tijdens het opladen de knop aan de L- en aan de R-kant tegelijk gedurende 7 seconden of langer ingedrukt houden. De indicator (rood) dooft één keer, waarna de headset gereset wordt. De koppelingsinformatie en andere instellingen worden hierdoor niet gewist.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.