De smartphone loskoppelen via one-touch (NFC)

U kunt de verbinding tussen de headset en de verbonden smartphone verbreken door de achterkant van het laadstation aan te raken met de smartphone.

  1. Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.
  2. Raak de achterkant van het laadstation aan met de smartphone.

    Raak de N-markering op de achterkant van het laadstation aan met de smartphone. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.

Opmerking

  • Als de verbinding tussen de headset en de smartphone verbroken is en er gedurende 5 minuten geen handelingen worden uitgevoerd, dan wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Om de headset vroeger uit te schakelen, houdt u de -knop op de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt. U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen, de indicator (blauw) dooft en de headset wordt uitgeschakeld.
    • Als de -knop op de linker oorschelp ingesteld is als de Google Assistant-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.
    • Als de -knop op de linker oorschelp ingesteld is als de Amazon Alexa-knop, kunt u de headset niet uitschakelen met de -knop. Plaats de headset in het laadstation om deze uit te schakelen.