De headset opladen

De headset bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Laad de headset op met behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel.

 1. Sluit het laadstation aan op een stopcontact.

  Gebruik de bijgeleverde micro-USB-kabel en een USB-netspanningsadapter om verbinding te maken.

  De indicator aan de achterzijde van het laadstation licht rood op tijdens het opladen. De indicator dooft nadat het opladen is voltooid.

 2. Plaats de headset op het laadstation.

  Volg stap en om de headset in het laadstation te plaatsen.

  Plaats de rechter en linker oorschelp tot deze vastklikken en zorg ervoor dat de oorschelpen vergrendeld zijn in het laadstation.

  De headset en het laadstation worden tegelijk opgeladen. De indicators op de headset en op het laadstation (achterzijde) lichten rood op tijdens het opladen.

  De respectieve indicator dooft nadat het opladen is voltooid.

Over opladen

De benodigde tijden voor volledig opladen zijn als volgt:

De rechter/linker oorschelp: ongeveer 1,5 uur

Het laadstation: ongeveer 3 uur

De headset opladen wanneer u buiten bent

In het laadstation is een oplaadbare batterij ingebouwd. Als u het laadstation van tevoren oplaadt, kunt u de headset daarmee opladen als u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact. Als het laadstation volledig opgeladen is, kunt u de headset ongeveer 2 keer opladen.

Toelichting bij het opladen van de headset wanneer u buiten bent

 • Als het resterende batterijniveau van het laadstation te laag is, kunt u de headset niet opladen. In dat geval knippert de indicator (rood) van de headset snel, waarna deze dooft. De headset wordt vervolgens uitgeschakeld wanneer u deze in het laadstation plaatst. Om de headset in te schakelen, verwijdert u deze van het laadstation en houdt u vervolgens de knop op zowel de rechter als de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.
 • Als de indicator (rood) niet oplicht/knippert en de headset niet inschakelt, zelfs wanneer u de headset op het laadstation plaatst, is de oplaadbare batterij (die is ingebouwd in het laadstation) leeg. Om de headset uit te schakelen, verwijdert u deze van het laadstation en houdt u vervolgens de knop op de linker oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert. De linker oorschelp en de rechter oorschelp worden uitgeschakeld.

Hint

 • Opladen is ook mogelijk door met behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel verbinding te maken met een ingeschakelde computer.
 • Als het opladen gestart wordt terwijl de headset ingeschakeld is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

 • Afhankelijk van de USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
 • Als u de headset lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat de capaciteit van de oplaadbare batterij lager is geworden. Na enkele keren opladen verbetert de gebruiksduur echter weer.
 • Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer volledig op te laden om overontlading te vermijden.
 • Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
 • Als de sluimerstand geactiveerd wordt op de computer terwijl de headset aangesloten is, zal het opladen niet goed worden uitgevoerd. Controleer de instelling van de computer voordat u gaat opladen. De indicator (rood) dooft automatisch als de sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Laad in dat geval de headset nogmaals op.
 • Mocht de headset of het laadstation om de volgende redenen een probleem ondervinden tijdens het opladen, dan is het mogelijk dat de indicator (rood) dooft of begint te knipperen, ook al is het opladen niet voltooid. Probeer in dat geval opnieuw op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
  • De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C - 35 °C.
  • Er is een probleem met de batterij.
  Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
 • Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (rood) niet oplicht als u de micro-USB-kabel aansluit om de headset op te laden. U dient een bepaalde tijd te wachten tot de indicator (rood) oplicht.
 • Als de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar om de oplaadbare batterij te vervangen.
 • Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht, zand, stof of elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerde auto.
 • Gebruik alleen de bijgeleverde micro-USB-kabel om verbinding te maken met een computer en zorg ervoor dat de aansluiting rechtstreeks gebeurt. Het opladen wordt niet goed uitgevoerd bij een indirecte aansluiting (bv. via een USB-hub).