Over de indicator

Aan de hand van de indicators kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

: licht blauw op / : licht rood op / - : dooft


Inschakelen

- (knippert twee keer)

Uitschakelen

(licht gedurende ongeveer twee seconden op)

Bluetooth-statusindicatie

De indicator van de linker oorschelp licht op of knippert.

 • Koppelingsmodus

 • Niet verbonden
  - - - - - - (interval van ongeveer een seconde)
 • Verbindingsproces voltooid
  (knippert gedurende ongeveer vijf seconden snel)
 • Verbonden
  - - - (interval van ongeveer vijf seconden) - - -
  De indicator dooft na 60 seconden. Door een knop te bedienen knippert de indicator weer.
 • Binnenkomend gesprek

Indicatie van het resterende batterijniveau

 • Hoog
  - - - -
 • Gemiddeld
  - -
 • Laag (opladen vereist)

Raadpleeg "Het resterende batterijniveau controleren" voor meer informatie.

Opladen

Headset/laadstation

 • Tijdens het opladen

  Dooft wanneer het opladen voltooid is.
 • Abnormaal opladen
  - - - -

Overige

 • Initialisatie voltooid

Raadpleeg "De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen" voor meer informatie.

Hint

 • Als de resterende batterijlading laag is, schakelt de indicator over van blauw naar rood, behalve in de koppelingsmodus.