Over gesproken berichten

In de volgende gevallen hoort u gesproken berichten via de linker oorschelp van de headset.

 • Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
 • Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
 • Bij het activeren van de koppelingsmodus: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling)
 • Bij het maken van een Bluetooth-verbinding: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden)
 • Bij het verbreken van een Bluetooth-verbinding: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken)
 • Wanneer de verbinding tussen de linker oorschelp en de rechter oorschelp tot stand is gebracht: "Battery level high" (batterijniveau hoog)/"Battery level medium" (batterijniveau gemiddeld)/"Battery level low" (batterijniveau laag)
 • Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Please recharge headset" (headset opladen)
 • Bij het inschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie: "Noise canceling" (Ruisonderdrukking)
 • Bij het inschakelen van de omgevingsgeluidsmodus: "Ambient sound" (Omgevingsgeluid)
 • Bij het uitschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidsmodus: "Off" (Uit)
 • Wanneer u de snelle-geluidsinstelling inschakelt: "Quick sound settings" (Snelle-geluidsinstelling)
 • Wanneer u de snelle-geluidsinstelling uitschakelt: "Off" (Uit)
 • Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Google Assistant-knop op de headset drukt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant is niet verbonden)
 • Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Amazon Alexa-knop op de headset drukt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)