Handelsmerken

  • Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
  • Het N-merkteken is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
  • Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
  • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
  • Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Mac, OS X, iPhone, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
  • IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder een licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.