De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Verwijder de headset van het laadstation om de headset uit te schakelen door de -knop van de linker oorschelp gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt te houden. (Zowel de linker als de rechter oorschelp worden uitgeschakeld.) Vervolgens houdt u de knop op de rechter oorschelp en de knop op de linker oorschelp gedurende meer dan 15 seconden ingedrukt.

De indicator (rood) begint te knipperen, vervolgens knippert de indicator (blauw) 4 keer ( ) en wordt de headset gereset naar de fabrieksinstellingen. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de initialisatie niet correct wordt voltooid (als u bijvoorbeeld de knop loslaat tijdens de initialisatie), blijft de indicator (rood) branden.
Plaats in dat geval de headset in het laadstation en voer de initialisatieprocedure opnieuw uit.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.