Een audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als het Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u het bedienen via de headset. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw Bluetooth-apparaat geleverd is.

Druk op de knop op de rechter oorschelp.

  • Druk tijdens het pauzeren eenmaal op deze knop om het afspelen te starten.
  • Druk tijdens het afspelen eenmaal op deze knop om te pauzeren.
  • Druk tweemaal op deze knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan. ( )
  • Druk driemaal op deze knop om naar het begin van het vorige nummer te gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen). ( )
  • Druk eenmaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel vooruit te spoelen. ( )
  • Druk tweemaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel terug te spoelen. ( )

Opmerking

  • U kunt het volume bedienen met het verbonden apparaat. Afhankelijk van het apparaat lukt het mogelijk niet om het volume te regelen. Als u het volume niet kunt bedienen met het verbonden apparaat, installeer dan de app "Sony | Headphones Connect" op uw smartphone om het volume te bedienen met de app.
  • Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
  • De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Bij bediening zoals hierboven getoond, is de werking mogelijk verschillend of verandert er niets.