Over de waterbestendigheid van de headset

Waterbestendigheid van de headset

  • Het laadstation is niet waterbestendig.
  • De waterbestendigheidsspecificaties van dit apparaat zijn equivalent met IPX4 1) van IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van bescherming tegen het binnendringen van water specificeert. Het apparaat kan echter niet in water worden gebruikt. Als u het apparaat niet correct gebruikt, kan water in het apparaat binnendringen en kan dit brand, elektrocutie en defecten veroorzaken.
    Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik het apparaat correct.

1)IPX4 (beschermingsgraad tegen spatwater): beschermd tegen opspattend water uit elke richting.

Vloeistoffen waarop de waterbestendigheidsspecificaties van toepassing zijn

Van toepassing voor: Zoet water, kraanwater, transpiratie
Niet van toepassing voor: Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, zwembadwater, zeewater enz.)

De waterbestendigheidsspecificaties van het apparaat zijn gebaseerd op metingen van Sony onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat defecten als gevolg van het binnendringen van water veroorzaakt door een verkeerd gebruik door de klant, niet door de garantie gedekt worden.

De waterbestendigheid van het apparaat behouden

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om de headset correct te gebruiken.

  • Zorg dat er geen water terechtkomt in de buis waar het geluid uit komt. Is dit wel het geval, dan kan de spatwaterdichtheid in het gedrang komen.
  • Plaats de hoofdtelefoon niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
  • Laat de hoofdtelefoon niet vallen en stel deze niet bloot aan krachtige schokken. De headset kan hierdoor vervormd raken of breken, en de spatwaterdichtheid kan in het gedrang komen.
  • Veeg waterdruppels met een zachte, droge doek enz. van de hoofdtelefoon. Als er waterdruppels achterblijven in de opening in het oordopje, is het mogelijk dat het geluid amper of niet hoorbaar is. In dat geval verwijdert u de oordopjes, richt u het geluidskanaal naar beneden en schudt u er enkele keren mee om eventuele waterdruppels te verwijderen.

  • Als er op een koude plek waterdruppels achterblijven op de headset, kunnen deze bevriezen. Verwijder na het gebruik dus steeds alle waterdruppels. Doet u dit niet, dan kunnen er storingen optreden.
  • De headset kan barsten vertonen of vervormd raken door langdurig gebruik. Als er barsten of vervorming merkbaar zijn, moet u het gebruik van de headset stopzetten of contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.