De headset inschakelen

De headset van het laadstation verwijderen

De headset schakelt automatisch in en de indicator (blauw) knippert.

De knoppen van de headset ingedrukt houden

U kunt de headset inschakelen door de knoppen van de headset te bedienen wanneer de headset zich niet op het laadstation bevindt.

Houd de -knop op de linker oorschelp en de knop op de rechter oorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicators (blauw) beginnen te knipperen.


De ruisonderdrukkingsfunctie schakelt automatisch in en de verbinding tussen de linker en de rechter oorschelp wordt automatisch tot stand gebracht.

De headset komt in de koppelingsmodus wanneer u de headset voor de eerste keer na de aankoop inschakelt.