Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk C (użytkownika), gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj wielokrotnie przycisk C (użytkownika), aż tryb dźwięków otoczenia zostanie wyłączony.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ

Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Wskazówka

  • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
  • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
  • Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.