Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 7)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję [WI-1000XM2] w [Devices].

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  3. Kliknij opcję [Listen to Music].

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-1000XM2] lub [LE_WI-1000XM2], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WI-1000XM2], wybierz [WI-1000XM2]; gdy wyświetlany jest [LE_WI-1000XM2], wybierz [LE_WI-1000XM2].
 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.