Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DPAdvanced Audio Distribution Profile

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCPAudio Video Remote Control Profile

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Załóż opaskę na szyję tak, aby oznaczenie (lewa) znajdowało się po lewej stronie, a oznaczenie (prawa) po prawej stronie. Na słuchawce (lewej) jest wyczuwalna wypukłość. Włóż lewą i prawą słuchawkę w uszy. Dostosuj opaskę oraz lewą i prawą słuchawkę tak, aby dobrze pasowały.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wypukłości (A) z lewej strony opaski na szyi i na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.