Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

 1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
 2. Zetknij smartfon z zestawem nagłownym.

  Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

Uwaga

 • Zgodnie z ustawieniami w momencie zakupu, jeśli żadne czynności nie zostaną wykonane przez około 5 minut po odłączeniu, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy, aby włączyć zasilanie wcześniej. Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (niebieski) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.
  Czas wyłączenia zasilania można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/