Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

 • Łatwe parowanie
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
 • Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
 • Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
 • Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
 • Optymalizator NC (optymalizacja funkcji tłumienia szumów)
 • Wybór ustawień korektora graficznego
 • Dostosowanie ustawień korektora graficznego
 • Przełączanie trybu jakości dźwięku poprzez ustawienie trybu połączenia Bluetooth
 • Ustawienie funkcji DSEE HX (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
 • Zmiana funkcji przycisku C (użytkownika)
 • Ustawienie automatycznego wyłączania zasilania
 • Wyłącz zestaw nagłowny
 • Regulowanie głośności odtwarzania
 • Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
 • Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
 • Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
 • Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
 • Przełączenie języka wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

 • Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.