Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od środowiska użycia (optymalizator NC)

Ta funkcja umożliwia optymalizację funkcji tłumienia szumów przez wykrywanie zmiany ciśnienia.

Zaleca się włączenie funkcji optymalizatora NC przy zmianie ciśnienia w samolocie itd.

 1. Załóż zestaw nagłowny, gdy zasilanie jest włączone.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C (użytkownika) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową „Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora).

  Podczas optymalizacji będzie słychać sygnały testowe. Po zakończeniu procesu optymalizacji usłyszysz wskazówkę głosową: „Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji optymalizatora NC.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0008/h_zz/

Wskazówka

 • Podróżując samolotem, zaleca się włączenie funkcji optymalizatora NC podczas stabilnego lotu.
 • Warunki optymalizowane przez funkcję optymalizatora NC są zachowywane, aż do ponownego użycia tej funkcji optymalizatora NC. Zaleca się ponowne włączenie funkcji optymalizatora NC po opuszczeniu samolotu itd.
 • Optymalizator NC może być również obsługiwany z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

 • Załóż zestaw nagłowny w rzeczywistych warunkach użytkowania podczas uruchamiania optymalizatora NC. Zaleca się, aby nie dotykać zestawu nagłownego, gdy optymalizator NC jest uruchomiony.
 • Jeśli zestaw nagłowny otrzyma inne polecenie podczas działania optymalizatora NC, optymalizacja zostanie anulowana.
 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można używać funkcji optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.