Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Ilustracja wskazująca lokalizację przycisku odtwarzania, przycisku głośność - i głośności + na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

Przyciski mają następujące funkcje:

(odtwarzanie)

  • Jednokrotne krótkie naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
  • Jednokrotne krótkie naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.
  • Szybkie naciśnięcie dwa razy powoduje przeskoczenie do początku następnego utworu. ( )
  • Szybkie naciśnięcie 3 razy powoduje przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego w czasie odtwarzania). ( )
  • Szybkie dwukrotne naciśnięcie i przytrzymanie drugiego naciśnięcia powoduje przewinięcie do przodu. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu. ( )
  • Szybkie naciśnięcie 3 razy i przytrzymanie trzeciego naciśnięcia powoduje przewinięcie do tyłu. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu. ( )

+ (głośność +)/- (głośność -)

  • Regulowanie głośności.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje zależą od podłączonego urządzenia. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać w ogóle, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
  • Gdy korzystasz ze smartfona iPhone, możesz aktywować Siri naciskając i przytrzymując przycisk (odtwarzanie).