Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.


Zgodne smartfony

 • Smartfony z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.1 lub późniejszej, bądź iOS w wersji 10.0 lub późniejszej.
 • Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.
  1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
  2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
  3. Wybierz Zainstaluj.
  4. Wybierz Otwórz.
 1. Włącz zestaw nagłowny i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Otwórz aplikację Amazon Alexa.

  Kiedy używasz Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku 3, aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.

  W przypadku wcześniejszego skonfigurowania Amazon Alexa, ale konfigurowania przycisku C (użytkownika), aby działał inaczej niż Amazon Alexa, zapoznaj się z sekcją wskazówek poniżej, aby ponownie skonfigurować przycisk C (użytkownika) na Amazon Alexa.

 3. Wykonaj ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa.
  1. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add Device].

  2. Na ekranie [What type of device are you setting up?] wybierz opcję [Headphones].

  3. W menu [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device] wybierz pozycję [WI-1000XM2] lub [LE_WI-1000XM2].

   Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [WI-1000XM2] lub [LE_WI-1000XM2] w menu [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

  4. Na ekranie [Set up Alexa on your WI-1000XM2] lub [Set up Alexa on your LE_WI-1000XM2] dotknij opcji [CONTINUE].

  5. Po pojawieniu się ekranu[This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].

  6. Na ekranie [Setup Complete] dotknij opcji [DONE].

   Po wykonaniu ustawień początkowych ustaw przycisk C (użytkownika) na zestawie nagłownym jako przycisk Amazon Alexa.

 4. Naciśnij przycisk C (użytkownika), aby użyć Amazon Alexa.

  Ilustracja wskazująca lokalizacje przycisku użytkownika i mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: mikrofon

  • Naciśnij, aby wydać polecenie głosowe.
   Przykład:
   „Jaka jest pogoda”
   „Odtwarzaj muzykę (*)”
   * Potrzebujesz subskrypcji Amazon lub Prime Music.
  • W przypadku niewykrycia głosu zostanie ono anulowane.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK

Wskazówka

 • Po skonfigurowaniu zestawu nagłownego na Amazon Alexa, przycisk C (użytkownika) zostanie automatycznie skonfigurowany dla Amazon Alexa. Można przywrócić przycisk z powrotem do pierwotnej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Podobnie można ponownie skonfigurować do Amazon Alexa, jeżeli wcześniej podłączono do Amazon Alexa, ale zmieniono na inną funkcję.
 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa„Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

Uwaga

 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amazon.com/alexa-availability.