Hałas zakłóca głos podczas rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej

  • Jeżeli palec zakryje lub dotknie mikrofonu połączenia na zestawie nagłownym podczas rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, hałas może zakłócać głos. Podczas obsługi przycisków zestawu nagłownego, pamiętaj o lokalizacji mikrofonu połączenia i uważaj, aby go nie dotknąć.

    Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

    A: mikrofon

  • Jeżeli mikrofon połączenia na zestawie nagłownym zetknie się z ubraniem itd. podczas rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, hałas może zakłócać głos. Zmień kierunek, w którym skierowany jest element pilota zdalnego sterowania, aby mikrofon nie dotykał ubrania itd.