Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Ilustracja wskazująca każda część zestawu nagłownego

 1. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów
  Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
 2. Lewa słuchawka
 3. Wkładki douszne
 4. Prawa słuchawka
 5. Opaska na szyję
 6. Wyczuwalna wypukłość
  Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
 7. Oznaczenie (prawa)
 8. Znak N
 9. Przycisk + (głośność +)
  Na przycisku + jest wyczuwalna wypukłość. Wykorzystaj go jako wskazania podczas obsługi zestawu nagłownego.
 10. Przycisk (odtwarzanie/połączenie)
 11. Przycisk - (głośność -)
 12. Przycisk C (użytkownika)
  Działa podczas przełączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia itd.
 13. Mikrofon połączenia
  Rejestruje głos podczas rozmowy przez telefon.
 14. Oznaczenie (lewa)
 15. Wbudowana antena
  Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
 16. Port USB Type-C
  Aby naładować zestaw nagłowny, podłącz zestaw nagłowny do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 17. Przycisk (zasilanie)
 18. Gniazdo wejściowe kabla słuchawkowego
  Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
 19. Wskaźnik (czerwony/niebieski)
  Świeci się na czerwono podczas ładowania.
  Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.