Użycie funkcji usuwania szumów

Dzięki funkcji usuwania szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

 1. Włącz zestaw nagłowny.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Funkcja tłumienia szumów zostanie włączona automatycznie.

Aby wyłączyć funkcję usuwania szumów

Naciśnij przycisk C (użytkownika) kilka razy, aby wyłączyć funkcję usuwania szumów.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ

Funkcja tłumienia szumów: WŁ.


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Wskazówka

 • W przypadku korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja tłumienia szumów jest włączona nawet po podłączeniu dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Zestaw nagłowny nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki douszne.
 • Zestaw nagłowny nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli wkładki douszne nie zostaną dokładnie umieszczone w uszach. Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.