Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony
 • Smartfony z zainstalowanym systemem Android 5.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).
 • iPhone/iPod touch (Wymagana jest instalacja aplikacji Asystenta Google).
 1. Jeśli smartfon to urządzenie iPhone/iPod touch, otwórz aplikację Asystenta Google.

  Jeśli smartfon to smartfon z systemem Android, pomiń ten krok.

 2. Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk C (użytkownika) jako przycisk Asystenta Google.

  Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i stuknij przycisk [Zakończ ustawienia słuchawek] w Widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

  Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Naciśnij przycisk C (użytkownik), aby użyć Asystenta Google.

  Ilustracja wskazująca lokalizacje przycisku użytkownika i mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: mikrofon

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk: wydanie polecenia głosowego
  • Naciśnij przycisk raz: powiadomienie jest odczytywane
  • Naciśnij przycisk szybko dwa razy: anulowanie polecenia głosowego

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://assistant.google.com

Wskazówka

 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
 • Jeżeli przycisk [Zakończ ustawienia słuchawek] nie jest widoczny w aplikacji Asystent Google, odłącz słuchawki w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 2, nie można używać funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk C (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 2, nie można używać funkcji Amazon Alexa z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.