Informacje o funkcji DSEE HX

Funkcja DSEE HX poprawia jakość danych źródłowych skompresowanego dźwięku, np. dźwięku płyt CD lub MP3, do jakości prawie High-Resolution Audio oraz reprodukuje wyraźny i szeroki dźwięk, który jest często tracony.

Funkcję DSEE HX można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

W zależności od specyfikacji urządzenia odtwarzającego, funkcja DSEE HX może być wyłączona podczas przesyłania źródła skompresowanego dźwięku za pomocą LDAC.