Sådan tager du et skærmbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærmbillede. De skærmbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.
  1. Tryk længe på til/fra-tasten, indtil indstillingsmenuen åbnes.
  2. Tap på [Screenshot].

Tip!

  • Du kan også tage et skærmbillede ved at trykke på og holde til/fra-tasten og volumentasten samtidig.