Samling – Enkelt SIM

Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Enheder med ét SIM-kort giver dig mulighed for at bruge ét SIM-kort og ét hukommelseskort.

SIM- og hukommelseskortene skal sættes i forskellige steder i bakken til nano-SIM-kortet og hukommelseskortet. Pas på ikke at forveksle de to åbninger.

Bemærk!

  • Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sørge for at slukke enheden, før du tager bakken ud for at fjerne nano-SIM-kortet eller hukommelseskortet fra enheden.

Diagram med isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort i åbningen. Venstre side set forfra, anbringelse af et SIM-kort og et hukommelseskort på bakken.

Bemærk!

  • Du må ikke klippe i dit SIM-kort, da det kan beskadige din enhed.
  1. Træk bakken til SIM-kortet ud.
  2. Anbring SIM-kortet korrekt i bakken til SIM-kort.
  3. Anbring hukommelseskortet korrekt i bakken til hukommelseskort.
  4. Skub forsigtigt bakken til SIM-kortet tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.