Beskedindikator

Beskedindikatoren informerer dig om batteristatus og visse andre hændelser. Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

Diagram med besked-LED'ens position øverst i højre område set forfra.

Bemærk!

  • Når beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun, når der er en advarsel om batteristatus, for eksempel når batteriniveauet falder til under 15 procent.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger] > [Konfigurer underretninger].
  2. Tap på kontakten [Brug LED-lyset til at vise indgående beskeder] for at aktivere eller deaktivere funktionen.