Menuen Indstillinger

Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen. Du kan både åbne indstillingsmenuen fra programskærmen og fra panelet Hurtige indstillinger.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger].

Tip!

  • Du kan få vist oplysninger om din enhed ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Om telefonen].
  • Hvis du vil søge efter en indstilling, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] og derefter indtaste navnet på indstillingen i feltet [Søg indstillinger].