Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for 10 meters afstand uden faste genstande ind imellem. Det er nødvendigt at parre for at kunne oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelse].
  2. Tap på [Bluetooth].
  3. Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

  • Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth-enheder varierer.

Tip!

  • Du kan også slå Bluetooth til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.