Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og tid].
    Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].
  2. Du kan indstille datoen eller klokkeslættet manuelt ved at deaktivere funktionen Automatisk dato og tid ved at tappe på kontakten.
    Du kan indstille tidszonen manuelt ved at deaktivere funktionen Automatisk tidszone ved at tappe på kontakten.
  3. Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.