Opdatering af din enhed ved hjælp af en computer

  1. Slut din enhed til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
  2. Træk statusbjælken nedad, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af forbindelse til USB.
  3. Tap på [Tryk for at se flere muligheder], og tap derefter på [Filoverførsel].
  4. Computer: Åbn Xperia Companion, hvis den ikke startes automatisk.
    Kontrollér, at computeren kan få adgang til internettet.
    Hvis der findes en ny softwareopdatering, vises der en pop-up-besked.
  5. Følg vejledningen på skærmen for at køre de relevante softwareopdateringer.

Bemærk!

  • Hvis du ikke har Xperia Companion-software installeret på den relevante computer, skal du søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet og hente det.