Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af volumentasterne eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrkerne for ringetone, medier, alarmer og igangværende opkald. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

 • Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.

Ændring af lydstyrken

 1. Tryk volumentasten op eller ned for at ændre medielydstyrken.
  Tap på (Ikon for Medielydstyrke) for hurtigt at slå medielydstyrken til eller fra.
 2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder eller alarmer, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger).
  Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken.
  • (Ikon for Medielydstyrke): påvirker lydstyrken for musik, videoer, spil og andre medier.

  • (Ikon for Opkaldslydstyrke): påvirker lydstyrken for igangværende opkald.

  • (Ikon for Ringelydstyrke): påvirker lydstyrken for ringetoner og meddelelser.

  • (Ikon for alarm): påvirker alarmlydstyrken.

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

 1. Tryk volumentasten op eller ned.
 2. Tap en eller flere gange på det ikon, der vises over skyderen, indtil (Ikon for Vibrering) vises.

Aktivering af lyd med vibration for indgående opkald

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd].
 2. Tap på kontakten [Vibrer også ved opkald] for at aktivere funktionen.