Sådan angiver du, at specifikke programmer ikke skal optimeres

Strømbesparende funktioner mindsker prioriteten for visse mindre væsentlige enhedsfunktioner. Hvis du ikke ønsker, at et program skal påvirkes, kan du angive det som en undtagelse i menuen for strømbesparelse.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger] > [Avanceret] > [Særlig appadgang] > [Strømbesparende funktion].
  2. Følg vejledningen på skærmen, og vælg de programmer, som funktionen til strømbesparelse anvendes til.