Grundlæggende kamerafunktioner

Brug de grundlæggende kamerafunktioner, der hjælper dig med at tage fotos eller optage videoer.

Justering af kameraindstillingerne

 1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
 2. Vælg en indstilling.

  Billede af kameraindstillingerne


Bemærk!

 • De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Skift mellem hoved- og frontkameraet

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.


Tip!

 • Du kan også skifte mellem kameraer ved at stryge nedad på kameraskærmen (i stående retning) eller stryge til højre på kameraskærmen (i liggende retning).

Brug af zoom

 1. Når du bruger hovedkameraet, skal du udføre en af følgende handlinger.
  • Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
  • Brug volumentasten.
  • Træk (Knap til skift af vinkel) til venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).

Bemærk!

 • Zoom er kun tilgængeligt for hovedkameraet.

Tip!

 • Hvis du zoomer ind tre eller flere gange, kan det have indflydelse på billedkvaliteten.

Brug af supervidvinkelobjektivet

 1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på (Knap til skift af vinkel) for at vælge [W] (supervidvinkel).


Bemærk!

 • Supervidvinkelobjektivet kan kun vælges for hovedkameraet.
 • Du kan ikke knibe på skærmen eller bruge volumentasterne til at zoome, når supervidvinkel-objektivet er valgt.

Brug af valg af motiv

 1. Mens du bruger kameraet, skal du tappe på ikonet for valg af motiv, f.eks. [AUTO] eller [SCN].
 2. Vælg en forudindstilling.