Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].
  2. Tap på den indstilling, du vil ændre.
    Brug skyderne, afkrydsningsfelterne eller flere menuer for at justere den.

Hovedskærmens indstillinger

  • Hvidbalance: Brug skyderne til at justere hvidbalancen på skærmen. Tap på [Standardværdier], hvis du vil vende tilbage til standardindstillingen.

  • Lysstyrke: Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.

  • Rotér skærm automatisk: Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.

Tip!

  • Selv hvis funktionen Rotér skærm automatisk er deaktiveret, kan du dreje skærmen manuelt ved at tappe på (Ikon for rotation) i navigationslinjen.