Samling – Dual SIM

Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Dual SIM-enheder understøtter brugen af enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort.

Dual SIM-enheder er ikke tilgængelige på alle markeder eller fra alle operatører.

Bemærk!

  • Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sørge for at slukke enheden, før du tager bakken ud for at fjerne nano-SIM-kortet (eller -kortene) eller hukommelseskortet fra enheden.

Diagram med isætning af SIM-kort og et hukommelseskort i åbningen. Venstre side set forfra, med det primære SIM-kort placeret i den nederste bakke og et hukommelseskort eller sekundært SIM-kort i den øverste bakke.

Bemærk!

  • Du må ikke klippe i dit SIM-kort, da det kan beskadige din enhed.
  1. Træk bakken til SIM-kortet ud.
  2. Anbring det primære SIM-kort korrekt i positionen for SIM1.
  3. Anbring enten det sekundære SIM-kort (SIM2) eller hukommelseskortet korrekt i bakken i den rigtige retning.
  4. Skub forsigtigt bakken til SIM-kortet tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.