Funkce Gesture Control nefunguje správně.

  • Při provádění gesta potažení pohybujte rukou blíže ke snímači GESTURE CONTROL.

  • Pohyb potažení provádějte nižší rychlostí.

  • Nejprve vyberte správný režim (PLAYBACK, DJ, SAMPLER či KARAOKE) a až pak začněte funkci Gesture Control používat.

  • Nainstalujte šumový filtr (není součástí dodávky) na napájecí kabel (šňůru el. sítě).

  • Vypněte okolní elektrická zařízení.