Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].

  • Došlo ke zjištění problému: nadměrná úroveň odebíraného el. proudu z portu (USB) na systému. Vypněte systém a odeberte zařízení USB z portu. Ověřte, že není problém na zařízení USB. Pokud zobrazení tohoto problému přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.