Přetrvává nerovnoměrnost barev na televizní obrazovce.

  • Vypněte televizor a pak jej zapněte po 15 až 30 minutách. Pokud nerovnoměrnost barev stále přetrvává, umístěte systém dále od televizoru.