Využívání hudby pomocí osvětlení (Party Light/Speaker Light)

Systém bude svítit podle hudby pro oživení atmosféry. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

  1. Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT během přehrávání vyberte volbu [LED ON].

    Osvětlení se zapne v částech systému, viz obr. níže.

  2. Opakovaným stisknutím tlačítka LIGHT MODE vyberte požadovaný režim osvětlení.

    Při aktivované funkce Wireless Party Chain nebo Stereo Pair je režim osvětlení odlišný.

Vypnutí osvětlení

Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT vyberte volbu [LED OFF].

Poznámka

  • Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

  • Je-li osvětlení příliš jasné, zapněte světla v místností nebo osvětlení vypněte.

  • Při zapnuté ukázce lze osvětlení zapnout nebo vypnout.