Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

  • Nejprve zvyšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek(hlasitost) +/- (VOLUME -/+ na systému).