Hlavní jednotka

Přední část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na přední straně

 1. Horní panel

 2. Držák mikrofonu

 3. Výškový reproduktor R/L

 4. Snímač dálkového ovládání ()

 5. Přihrádka disku

 6. Party Light*

 7. Středový reproduktor (vybaven funkcí osvětlení*)

 8. Subwoofer (vybaven funkcí osvětlení*)

* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

Zadní část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na zadní straně

 1. konektor HDMI OUT (TV) ARC

 2. Svorka DAB/FM ANTENNA

 3. Konektor (TV) AUDIO IN

 4. Konektor AC IN

Horní část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na horním panelu

 1. (napájení)

  Stisknutím zapněte systém, nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

 2. (přehrát)*

  (zastavit)

 3. (předchozí)/(další)

  TUNING –/+

 4. (otevřít/zavřít)

 5. GESTURE ON/OFF

 6. BLUETOOTH/PAIRING s indikátorem

  FUNCTION

 7. MEGA BASS s indikátorem

 8. PARTY LIGHT

  W.PARTY CHAIN

  FIESTA

 9. Displej

 10. Snímač GESTURE CONTROL

 11. Port (USB) REC/PLAY

 12. Konektor MIC1

  Konektor MIC2/GUITAR

 13. MIC ECHO

  VOICE CHANGER/VOCAL FADER

  GUITAR

 14. MIC/GUITAR LEVEL –/+

 15. VOLUME –/+*

  Nastavte hlasitost.

 16. SOUND FIELD

 17. PLAYBACK

  DJ

  SAMPLER

  KARAOKE

* Tlačítka (přehrát) a + mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.