Ovládání operací pomocí funkce Gesture Control

Operace můžete ovládat pomocí gest potažení – pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL na systému.

 1. Stisknutím tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte režim gest (GESTURE 1/GESTURE 2).
  • [GESTURE1]:

   Funkce Gesture controls pro režimy PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE

  • [GESTURE2]:

   Funkce Gesture controls pro tóninu hudebního zdroje nebo hlasu, když zpíváte do mikrofonu

 2. Když je systém v režimu GESTURE 1, vyberte režim stisknutím tlačítka PLAYBACK, DJ, SAMPLER či KARAOKE na systému.

  Je-li systém v režimu PLAYBACK, vyberte požadovanou funkci opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION na systému.

 3. Proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL.

Deaktivace funkce Gesture Control

Opakovaným stisknutím tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte volbu [OFF].

Poznámka

 • Při provádění gesta potažení se nedotkněte snímače GESTURE CONTROL rukou ani ničím jiným.

 • Efekt DJ se automaticky vypne při:

  • deaktivaci funkce Gesture Control,

  • změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE,

  • vypnutí systému,

  • změně funkce,

  • aktivaci či deaktivaci funkce Wireless Party Chain,

  • změně zvukového pole,

  • použití funkce Vokální fader,

  • změně tóniny (Ovládání tóniny).

 • Zaktivujete-li efekt DJ během přenosu, nedojde k přenosu tohoto zvukového efektu na zařízení USB.

 • Při pohybech rukou nahoru a dolů nad snímačem GESTURE CONTROL se jej nedotkněte rukou ani ničím jiným.

 • Žádný z pohybů v režimu GESTURE 1 nefunguje v režimu GESTURE 2.

 • Režim GESTURE 2 se automaticky vypne při:

  • změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ,

  • zapnutí efektu DJ,

  • vypnutí režimu kytary, *1

  • výběru zvukového pole FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME, *2

  • zapnutí režimu Virtuální fotbal, *2

  • vypnutí systému,

  • změně funkce.

 • Když oddálíte ruku od snímače GESTURE CONTROL, vrátí se tónina vašeho hlasu či hudby do výchozího stavu.

*1 Pouze během režimu MIC PITCH CONTROL.

*2 Pouze během režimu MUSIC PITCH CONTROL.