Nezobrazuje se obraz.

  • Ověřte, že je systém řádně zapojen.

  • Je-li poškozen kabel HDMI, vyměňte jej za nový.

  • Ověřte, že je systém připojen ke konektoru HDMI IN na televizoru.

  • Ověřte, že je televizor zapnutý a že je správně obsluhován.

  • Ověřte, že je vybrán vstup podle zapojení na televizoru, abyste mohli zobrazovat obrazy ze systému.

  • (Kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)

    Ověřte, že je správně nastaven barevný systém podle barevného systému televizoru.