Funkci Gesture Control nelze zaktivovat.

  • Opakovaně stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF na systému, dokud se nerozsvítí indikátor GESTURE CONTROL.

  • Ověřte, že není zaktivována funkce Dětský zámek.