Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro nosiče AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

 • [DISC]*1: Přehrává disk.

 • [FOLDER]*2: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na disku.

 • [DISC (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory na disku.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]*2: Přehrává náhodně všechny audiosoubory v určené složce na disku.

*1 Výchozí nastavení

*2 Nelze vybrat pro nosič AUDIO CD.

Poznámka

 • Na displeji zhasne [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [DISC].

 • Na displeji se rozsvítí [FLDR], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [FOLDER].

 • Na displeji se rozsvítí [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [DISC (SHUFFLE)].

 • Na displeji se rozsvítí [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Funkci Přehrát náhodně nelze provádět pro videosoubory.

 • Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:

  • otevřete přihrádku disku,

  • provedete synchronizovaný přenos,

  • změníte nastavení MEDIA MODE.

 • Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku či skladbu pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro nosiče DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE.

Některá nastavení nemusejí být dostupná v závislosti na typu disku či souboru.

 • [OFF]*: Nepřehrává opakovaně.

 • [ALL]: Opakuje všechny skladby či soubory ve vybraném režimu přehrávání.

 • [DISC]: Opakuje všechen obsah (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD).

 • [TITLE]: Opakuje aktuální titul (pouze nosič DVD VIDEO).

 • [CHAPTER]: Opakuje aktuální kapitolu (pouze nosič DVD VIDEO).

 • [TRACK]: Opakuje aktuální skladbu.

 • [FILE]: Opakuje aktuální videosoubor.

* Výchozí nastavení

Zrušení funkce Přehrát opakovaně

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/FM MODE vyberte volbu [OFF].

Poznámka

 • Na displeji se rozsvítí [ikona opakování], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [ALL] či [DISC].

 • Na displeji se rozsvítí [kombinace ikony opakování a ikony číslo 1], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] nebo [FILE].

 • Během přehrávání PBC nelze provádět funkci Přehrát opakovaně s nosičem VIDEO CD.

 • V závislosti na nosiči DVD VIDEO nelze funkci Přehrát opakovaně provádět.

 • Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:

  • otevřete přihrádku disku,

  • vypnete systém (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD),

  • změníte funkci (pouze nosiče DVD VIDEO a VIDEO CD),

  • provedete synchronizovaný přenos,

  • změníte nastavení MEDIA MODE.